Koszty ogrzewania mieszkania

Do obliczeń zastosowano standardowe ustawienia pieca i warunki pogodowe.