RODO:

Główny skład węgla w Kolonii Borek

Kolonia Borek ul. Przemysłowa 3e

tel. 501 361 835
tel. 501 021 940
tel. 500-224-965

Zmiana zasad przetwarzania danych osobowych

Szanowny Użytkowniku

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z kontaktem mailowym oraz rejestracją w naszych bazach danych.

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jako adresatów korespondencji oraz użytkowników jest Firma Handlowo-Usługowa „TADPOL” Tadeusz Jaworski z siedzibą w Kolonii Borek przy ul. Przemysłowej 3E, 42-262 Poczesna, NIP:573-100-02-99, REGON: 150649224 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

listownie: Firma Handlowo-Usługowa „TADPOL” Tadeusz Jaworski z siedzibą w Kolonii Borek przy ul. Przemysłowej 3E, 42-262 Poczesna e-mailem na adres: handel@tadpol.biz

telefonicznie: +48 34 327 41 35

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

b) podmiotom świadczącym na rzecz F.H.U. Tadpol usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem  umowy, takie jak firmy przewozowe, podmiotom windykującym należności, świadczącym usługi prawne, analityczne i marketingowe,

c) operatorom pocztowym i kurierom,

d) bankom w zakresie realizacji płatności,

e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

Dane w ramach korespondencji przetwarzamy przez czas

: 1. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w F.H.U. „TADPOL” Tadeusz Jaworski.

: 2. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r.